Türkiye’de kripto parayla yapılan ödeme işlemlerine, Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yönetmeliği ile engelleme getirildi. TCMB, ayrıca yayımladığı basın duyurusunda kararın nedenini açıkladı.

TCMB yönetmeliğine göre kripto paralar, ödeme işlemlerinde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılamayacak. Kripto paralarla doğrudan veya dolaylı şekilde ödeme yapmayı sağlayacak şekilde hizmet sunmayı da kısıtlayan yönetmelik, 30 Nisan 2021’de yürürlüğe girecek.

“Telafisi mümkün olmayan mağduriyetler”

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, gece saatlerinde açıklanan kararı şu şekilde gerekçelendirdi:

  • “Kripto varlıklar herhangi bir düzenleme ve denetim mekanizmasına tabi olmaması, merkezi bir muhatabın bulunmaması, piyasa değerlerinin aşırı oynaklık göstermesi, anonim yapıları nedeniyle yasadışı faaliyetlerde kullanılabilmesi, cüzdanların çalınabilmesi veya sahiplerinin bilgileri dışında usulsüz olarak kullanılabilmesi ile işlemlerin geri dönülemez nitelikte olması gibi nedenlerle ilgili taraflar açısından önemli riskler barındırmaktadır.


  • Son dönemde, söz konusu varlıkların ödemeler alanında kulanılmasına ilişkin çeşitli girişimlerin oluşmaya başladığı gözlenmiştir. Bu varlıkların ödemelerde kullanılmasının, yukarıda bahsedilen sebeplerle işlemin tarafları açısından telafisi mümkün olmayan mağduriyetler yaratma ihtimali bulunduğu ve bu alanda mevcutta kullanılan yöntem ve araçlara karşı güven zaafiyeti meydana getirebilecek unsurlar içerdiği değerlendirilmektedir.”